پشتیبانی  24 ساعته دیجی بلیط

    • تلفن پشتیبانی: 03132339000
    • فکس پشتیبانی : 03132336000
  • همراه پشتیبانی : 09361411400
  • پست الکترونیک سایت : info@digibelit.com
  • پست الکترونیک پشتیبانی: digibelit@gmail.com
  • آدرس: اصفهان – خیابان طیب – نبش خیابان میرداماد