قوانین کنسلی سیستمی
بلیط چارتر

وب سایت دیجی بلیط در قبال شرایط، کنسلی، تاخیر یا تعجیل پرواز هواپیما هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

با توجه به مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، مسئولیت کنسلی، تاخیر یا تعجیل در زمان انجام پرواز، بر عهده‌ی شرکت هواپیمایی برگزار کننده‌  پرواز می باشد.

به هر دلیلی کنسـلی بلیط از طرف مسافر، مطابق قوانین هواپیمایی کشوری، شامل جریمه‌ ی کنسلی می باشد. مقـدار این جریـمه بنا بر قـوانین کنسلی هر ایرلاین متفاوت است. پس از درخواست استرداد توسط مسافر، مبلغ جریمه از قیمت بلیط کسر شده و مابقی پول، به‌طور آنلاین به حساب مسافر برمی‌گردد. مدت زمان بازگشت پول، تابع مقررات بین بانکی (بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت) می‌باشد. این مسـئله در مورد پروازهـای چارتر یا غیر قابل استرداد صادق نیست.

اگر پروازی لغو یا تاخیر بیش از دو ساعتِ داشته باشد، جریمه‌ی کنسلی را شامل نمی‌شود. سپس مسافر فرم درخواست آنلاین استرداد بدون جریمه را پر می‌کند.

در صورت ابطال پرواز و یا تاخیر بیش از دو ساعت که سبب انصراف مسافر از پرواز گردد، ارائه‌ی بلیط/رسید مهر شده توسط ایستگاه مبدا، به منظور هرگونه پیگیری و استرداد بدون جریمه‌ الزامی است.

اگر مسافر بخواهد بلیط دو پرواز متوالی را تهیه نماید، بایسـتی حداقل ۳ ساعت بین رسیدن پـرواز اول به مقصد و حرکت پرواز دوم فاصـله باشد. در غیر این صورت مسئولیت کنسل شدن بلیط دوم با مسافر می باشد.

قوانین کنسلی پروازهای چارتری

اگر در صورت  پرواز چارتری کنسل شود  و عدم دریافت بلیط جایگزین از طرف آژانس، مبلغ بلیط به‌طور کامل استرداد خواهد شد.