آنچه در مورد انسان های اولیه در آفریقای جنوبی یا خویسان می دانیم!

خویسان نخستین افرادی بودند که در جنوب آفریقا زندگی می کردند و تاریخ آنها بسیار جالب و آموزنده می باشد و می تواند نکات زیادی را از آن زمان برای ما بازگو کند.مدتها قبل از اینکه اولین مهاجران اروپایی به سواحل آفریقای جنوبی وارد شوند، گروه های مختلفی از مردم وجود داشتند که در سرتاسر این سرزمین پراکنده شده بودند. این افراد که امروزه، خویسان (Khoisan ) نام دارند، شکارچیان و کشاورزان ماهری بودند که از طریق زمین هایشان امرار معاش می کردند. با این حال، به رغم حضور آنها در این سرزمین، بارها توسط دیگران مورد حمله قرار گرفتند و حتی پس از سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی به یکی از فراموش شده ترین قوم ها تبدیل شدند.بسیاری معتقدند قوم خویسان …
حیوانات وحشی و محیطی که در آن ساکن بودن، داشته اند. توانایی آنها برای استخراج مواد مغذی از گیاهان به ظاهر به درد نخور و زنده ماندن در محیط های خشک و یا غیر قابل انعطاف باور نکردنی است.
بسیاری از دانشمندان؛ از دانش جامع در مورد ارزش دارویی گیاهان و استفاده از مواد طبیعی برای درمان صدها بیماری بدون داروهای مدرن، توسط این